Banner

Doplněk Soutěžního a závodního řádu 2012

Úprava pro juniorské soutěže 2012


1) Jednodenní závody: Chytají se na 4. hodnocená kola za použití rozhodčích zajištěných pořadatelem. Závodníci budou rozlosováni do skupin A, B. (řeka)


2) Dvoudenní závody: Chytají se na 4. hodnocená kola za použití rozhodčích z řad zúčastněných juniorských závodníků. Závodníci budou rozlosováni do skupin A, B. (skupina A chytá skupina B měří a pak naopak) (řeka)


3) Propozice a přihlášky: Pořadatel je povinen nechat vyvěsit propozice k daným závodům na web ČRS (www.rybsvaz.cz) a MK Bojkovice (www.mkbojkovice) nejpozději 28 dnů před samotným závodem. Propozice musí obsahovat přihlašovací formulář s údaji potřebné pro pořadatele. Účastníci závodu tento formulář vyplní a zašlou elektronicky pořadateli nejdéle 14 dní před samotným závodem.


3A ) Matice závodů: V kompetenci Jiřího Pejchar, výsledky pořadatel.


4) Losování a nasazování závodníků do závodů:

Na všech závodech budou nasazováni pouze první čtyři ze žebříčku, dva do každé skupiny. První čtyři si budou losovat skupiny z osudí kde budou dvě A a dvě B.

Pro první závod bude pro nasazení použito pořadí z juniorského žebříčku 2011 (příloha č. 2). Pro nasazení na další závody bude použito pořadí z nového žebříčku 2012, který bude aktualizován před každým závodem (provádí Jiří Pejchar). Ostatní závodníci startovního pole budou rozlosováni do obou skupin. Pořadí losování nenasazených vylosuje před zahájením závodu hlavní rozhodčí s pořadatelem závodu a jedním závodníkem, který bude jako svědek.5) Prochytávač: Pokud pořadateli vznikne ve startovní listině (dle matice) volné místo je povinen toto místo zaplnit. Pokud se mu nepodaří zajistit žádného juniorského závodníka musí zajistit prochytávače, který však nezávodí v 1. ani v 2. lize ČR. Prochytávač si bude v závodě počínat jako normální závodník, ale jeho pořadí ve skupině bude vždy poslední místo.6) Bodování jednotlivých závodů: MČRJ jezero, řeka - 20 bodů (-1)

ostatní závody - 15 bodů (-1)

Do žebříčku se počítá 5 nejlepších závodů. Pokud se závodů účastní zahraniční závodník bude pro hodnocení do žebříčku smazán a závodníci pod ním se posunou o danou příčku nahoru.7) Ubytování a stravování: Ubytování a stravování není pořadatelem zajišťováno. Pořadatel zná okolní možnosti takže v propozicích doporučí varianty pro ubytování, které se účastníci již zajistí sami.

Pokud pořadatel bude zajišťovat nějaké stravování uvede to do přihlašovacího formuláře v propozicích.


8) Zranění či nemoc: Pokud se zraněný či nemocný závodník rozhodne záčastnit se závodu platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní bez vyjímky!


9) Pomoc závodníkům: Materiální pomoc od doprovodu je začínajícím závodníkům povolena pouze do 12 let věku včetně. Pokud je však závodníkovi tato materiální pomoc poskytnuta nesmí závodník v ten daný moment vůbec chytat! Pokud závodník chytá nesmí mu být žádná materiální pomoc poskytnuta! Ostatním závodníkům smí být během závodu poskytnuta pomoc pouze radou.


10) Pořádání MČR:

2012 Územní svaz města Prahy

2013 VÚS Severní Morava a Slezsko

2014 Moravský rybářský svaz

2015 Západočeský územní svaz Plzeň

2016 Jihočeský územní výbor ČB

2017 Východočeský uzemní svaz


V daném roce uspořádá určený kraj obě Mistrovství republiky, řeku i jezero! Mistrovství republiky řeka nahradí ten daný rok pohárový závod pořádaný určeným krajem.