Banner

Odbor JUNIORŮ - LRU muška ČR

ZÁPIS SCHŮZE dne 14.01.2011


Přítomni:

Jiří Pejchar - manažer juniorů ČR, předseda odb. JUNIOŘI

Zdeněk Marek - Moravský rybářský svaz Brno

Radek Svašek - Územní svaz města Prahy

Josef Kanta - Západočeský územní svaz Plzeň

Rošta Oliva - Výbor úz. sv. pro Sev. Moravu a Slezsko

Martin Grun - státní trenér juniorů


Omluveni:

Karel Řezanka - Jihočeský územní výbor České Budějovice


Za Severočeský a Středočeský územní svaz není zatím žádný zástupce.



Program jednání:


1) – Úvod


Předseda juniorské komise bude volen každý rok a pro rok 2012 byl jednomyslně zvolen Jiří Pejchar


2) – Termínový kalendář juniorských závodů ČR


Byl stanoven juniorský termínový kalendář pro rok 2012, který je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.


3) – Pravidla pořádání juniorských závodů ČR pro rok 2012


Juniorské závody ČR se budou konat dle platného závodního řádu LRU muška pro rok 2012 s tím, že odbor juniorů specifikoval systém matic, bodování v roce 2010 a vše bylo doplněno do závodního řádu LRU muška. Odbor stanovil pořadí pořádání Mistrovství republiky juniorů s tím, že v daném roce musí ten daný kraj uspořádat obě republiky! (řeka i jezero) Mistrovství republiky řeka nahradí ten daný rok pohárový závod pořádaný určeným krajem.


Pořadí pořadatelství: 2012 Územní svaz města Prahy

2013 VÚS Severní Morava a Slezsko

2014 Moravský rybářský svaz

2015 Západočeský územní svaz Plzeň

2016 Jihočeský územní výbor ČB

2017 Východočeský uzemní svaz


Propozice a přihlášky: Nezměněno, platí od roku 2010 dle doplňku závodního řádu pro juniorské soutěže.


Ubytování a stravování Nezměněno platí od roku 2010 dle doplňku závodního řádu pro juniorské soutěže.

Pouze doporučuje pořadatelům, aby se snažili nabídnout či zajistit ubytování (stravování) pro všechny účastníky dohromady pro lepší soudržnost kolektivu juniorů. Veškeré informace uvede pořadatel do propozic závodu.


Matice závodů: Matice zůstávají stejné. Na starosti má Jiří Pejchar. Výsledky zajišťuje pořadatel.



Losování a nasazování závodníků do závodů:


Na všech závodech budou nasazováni pouze první čtyři ze žebříčku, dva do každé skupiny. První čtyři si budou losovat skupiny z osudí kde budou dvě A a dvě B.

Pro první závod bude pro nasazení použito pořadí z juniorského žebříčku 2011 (příloha č. 2). Pro nasazení na další závody bude použito pořadí z nového žebříčku 2012, který bude aktualizován před každým závodem (provádí Jiří Pejchar). Ostatní závodníci startovního pole budou rozlosováni do obou skupin. Pořadí losování nenasazených vylosuje před zahájením závodu hlavní rozhodčí s pořadatelem závodu a jedním závodníkem, který bude jako svědek.


Prochytávač: Nezměněno platí od roku 2010 dle doplňku závodního řádu pro juniorské soutěže.


Bodování jednotlivých závodů:

Nezměněno platí od roku 2010 dle doplňku závodního řádu pro juniorské soutěže.


Kategorie: Vedle kategorie celkových jednotlivců a nejlepších tří dívek odbor zavedl novou kategorii oceněných a to kategorii do 12 let věku včetně. Počet cen pro tuto novou kategorii stanoví pořadatel dle počtu přihlášených. Končící junioři tzn. ročník 1993 se účastní juniorských závodů pouze do MSJ 2012 ve Francii.


Zranění či nemoc: Pokud se zraněný či nemocný závodník rozhodne zúčastnit se závodu platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní bez vyjímky!


Pomoc závodníkům: Odbor odsouhlasil materiální pomoc doprovodu začínajícím závodníkům do 12 let věku včetně. Pokud je však závodníkovi tato materiální pomoc poskytnuta nesmí závodník v ten daný moment vůbec chytat! Pokud závodník chytá nesmí mu být žádná materiální pomoc poskytnuta! Ostatním závodníkům smí být během závodu poskytnuta pomoc pouze radou.


Kvalifikace na MS : Na jaře proběhne kvalifikace o dvě místa na MSJ 2012 ve Francii, do které jsou zařazeni závodníci na 4. Až 10. místě žebříčku 2011. Těmto závodníkům nesmí být poskytnuta žádná materiální ani slovní pomoc během závodu. Toto pravidlo platí pouze pro závody do MSJ 2012 ve Francii. Toto opatření se vztahuje také na reprezentanty Lukáše Starýchfojtů, Martina Musila a Miloslava Trousila.


HENDS TOUR a MONFISH TOUR:

Bude vyhodnocen juniorský žebříček 2012 kdy bude ohodnoceno prvních 10 závodníků věcnými cenami od obou jmenovaných sponzorů. Výsledky zajišťuje Jiří Pejchar a budou vyhlášeny na posledním juniorském závodě. Sponzoři budou prezentováni v hlavičce juniorského žebříčku po celý rok a také na všech juniorských závodech sezony 2012.


Povolenky: Nezměněno platí od roku 2010 dle doplňku závodního řádu pro juniorské soutěže.



V Chotěboři dne 02.2.2011 Jiří Pejchar

Aktualizováno (Úterý, 07 Únor 2012 08:03)