Banner

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA LRU MUŠKA  PRO JUNIORY
VÝŇATEK ZE ZÁVODNÍHO ŘÁDU 2012

1) Minimální povolená vzdálenost mezi muškami je 50cm. Tato vzdálenost se

měří od očka k očku mušky ve svislé poloze.

2) Pravidla pro použití tzv. francouzského návazce zůstávají jako v roce 2011 ( tj. beze změny )

3) Používat pouze háčky bez protihrotu (originál háčky bez protihrotu nebo

zamáčknuté a zapilované)

4) Na mušce je povolena jedna viditelná kulička do průměru 4mm.

5) Zakazuje se podebírat hodnotitelné ryby jinak než podběrákem. Ryby, které

byly uloveny bez podebrání podběrákem se nehodnotí.

6) Je povinností každého závodníka dodržovat přiměřenou bezpečnost při lovu.

7) Zakazuje se užívaní omamných a psychotropních látek, včetně alkoholu,

během trvání celého závodu. Tzn. od zahájení pořadatelem až po ukončení

vyhlášením výsledků.

8) Závodník je odpovědný za kontrolu zápisů do své bodovací karty, což na konci

závodu ztvrzuje svým podpisem.

9) Závodník je povinen rybu po změření šetrně pustit zpět do vody a případně rybu

oživovat tak dlouho dokud sama neodplave. Rybu po změření pouští pouze

závodník a pak teprve pokračuje v lovu.

10) Rozhodčí měří ryby v podběráku a na ryby sahá pouze mokrou rukou.

Rozhodčí rybu zapíše do bodovacího průkazu včetně času jejího ulovení. Délka

ryby se měří a zapisuje s přesností na 1mm. Rozhodčí se pohybuje pouze po

břehu a je oblečen tak, aby neomezoval závodníka během závodu.

11) Bodují se všechny ulovené ryby zaseknuté v hlavové části (po skřelové

oblouky) od minimální délky určené pořadatelem v propozicí závodu.

(minimálně však od 150mm) Ryba zaseknutá mimo hlavovou část musí být

puštěna zpět do vody a nehodnotí se.

12) Závodník nesmí sahat do podběráku dokud není ryba změřena rozhodčím.

13) Rozhodčí je povinen být na svém stanovišti minimálně 10 minut před začátkem

závodu.

 

Aktualizováno (Pondělí, 02 Duben 2012 16:36)