Banner

Pozvánka na Mistrovství MRS 2012 v muškaření

Závod dne: sobota 19.5. 2012 na revíru Jihlava 5C

Muškařské závody „ Mistrovství MRS 2012" jsou organizovány podle platného závodního a soutěžního řádu LRU muška 2012.

Ředitel závodu: Jiří Malásek

Garant závodu: Milan Novotný

Hlavní rozhodčí: Josef Šebela

Počet závodníků:

 • Prvních 32 přihlášených závodníků

Podmínky účasti:

 • každý závodník se musí prokázat zaplacenou registrační známkou sportovce

 • zaplatit startové ve výši 400,- Kč/závodníka

 • zaslání přihlášky k závodům v požadovaném termínu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Termín odeslání přihlášky: nejpozději do 6. 5. 2012 , všichni náhradníci budou včas informováni

Propozice:

 • závodní úsek – Jihlava 5C – A-od hráze po „Čerťák“, B- od mlýna po tábor

 • závod proběhne podle systému závodník – rozhodčí

 • závodníci budou rozděleni do 4 skupin A,B,C,D střídavě podle umístění v žebříčku LRU M 2011

 • hodnotí se všechny ulovené ryby o délce nad 150 mm

 • ulovené ryby budou měřeny

 • hodnocení měřením 1 mm = 1 bod + 100 bodů za každou hodnotitelnou rybu

 • závodník je povinen zacházet s ulovenými rybami s maximální šetrností a opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození

 • závodník smí používat pouze háčky bez protihrotů

 • každý závodník soutěží v těchto závodech na vlastní nebezpečí

 • závod bude vyhodnocen dle kritéria součet umístění ,body, nej ryba

 • trénink na závodních úsecích je povolen do termínu 13.5. 2012 včetně

 • lipan nebude bodován!!!

Sraz závodníků s prezentací a losováním bude u mostu v Mohelně.

Časový harmonogram

6:00 - 6:30 Prezentace, rozdání bodovacích listů - místo srazu u mostu v Mohelně

6:30 - 8:00 Příprava na 1. kolo závodu

8:00 - 8:45 1.část 1.kola závodu pro skupiny A,C chytají, B,D rozhodují

9:00 - 9:45 1.část 1.kola závodu pro skupiny B,D chytají, A,B rozhodují

10:00 – 10:45 2.část 1.kola závodu pro skupiny A,C chytají, B,D rozhodují

11:00 - 11:45 2.část 1.kola závodu pro skupiny B,D chytají, A,B rozhodují

11:45 - 14:30 Přestávka - oběd, příprava - místo srazu

14:30 - 15:15 1.část 2.kola závodu pro skupiny B,D chytají, A,B rozhodují

15:30 - 16:15 1.část 2.kola závodu pro skupiny A,C chytají, B,D rozhodují

16:30 - 17:15 2.část 2.kola závodu pro skupiny B,D chytají, A,B rozhodují

17:30 - 18:15 2.část 2.kola závodu pro skupiny A,C chytají, B,D rozhodují

19:30 Vyhlášení výsledků, předání cen, závěr


Soutěžící sk.B, D před závodem přebírá odpovědnost za měřící korýtko, přenáší ho na další místa. Po skončení závodu ho předá společně s posledním bodovacím průkazem sektorovému rozhodčímu. Za ztracená korýtka se bude vybírat poplatek ve výši 100,-Kč. Místo, kde závodník závodí bude vyznačeno v bodovacím průkaz jako Z- číslo. Místo kde závodník provádí činnost rozhodčího bude vyznačeno v bodovacím průkazu jako R- číslo. Soutěžící sk.A, C po skončení posledního kola soutěže odpovídá za odstranění čísla soutěžního úseku, kde v posledním kole lovil a odevzdá ho sektorovému rozhodčímu. Bodovací průkaz je po celou dobu soutěže dokladem závodníka a před odevzdáním sektorovému rozhodčímu musí splňovat hodnotící kriteria jako je vyplněné jméno a příjmení , podpis rozhodčího u každého úlovku, proškrtnutý řádek pod posledním úlovkem a zápis úlovků v milimetrech !!!.

První 3 závodníci budou oceněni diplomy, medailemi, poháry a věcnými cenami. Největší ulovená ryba, cena XXL bude oceněna pohárem a diplomem.

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny organizačního charakteru.


Mušce zdar