Banner
Vážení vedoucí juniorských týmů a členové Komise pro mládež při LRU muška,
 
PROČ  NYNÍ NEHODNOTIT TZV. UKAZOVÁNÍM NA ŘEKÁCH :


1. Špatná zkušenost z MiČR řeka 2012 (řada připomínek k regurélnosti, které ještě
ani v tento moment nejsou dořešeny) 2. Tento technicky nepřipravený způsob hodnocení dává prostor pro podvádění
(jak úmyslné, tak neúmyslné). 3. Hlavně u současné sestavy celého juniorského závodního pole nebude tento systém
objektivní protože : - devítileté a ani dvanáctileté dítě neudrží pozornost po celou dobu závodu, tak
aby bylo schopné rozlišovat velikosti ryb a správně provádět případné kontroly - pokud se potkají starší juniorští "konkurenti" bude velmi těžké rozlišit a
následně prokázat případné nesportovní chování se v pozici rozhodčího - pokud bude závodník a rozhodčí kamarádi (a právě v juniorské kategorii je to
chválabohu časté), je dodržení regulérnosti postupu obou velmi diskutabilní 4.Pokud se v daném roce bojuje o body, které rozhodují o reprezentaci, je
jakákoliv změna pravidel špatná 5.Systém, kdy se podebírají ryby velikosti 15 cm není žádnou ochranou ryb.
Ochraně ryb by spíše "slušelo" zvýšení míry a zvýšení pozornosti všech přítomných
dospělých směrem ke slušnému se chování k rybám , např.neházení ulovené ryby na
tzv. motýla atd. Nicméně uznávám, že v tomto se mohu mýlit. Ale právě proto je
nutná diskuze. 6.Ano, tento způsob hodnocení již nyní vychází z dodatku k SaZŘ, ale již
mnohokrát jsme se přesvědčili, že v přístupu mezi juniory a seniory je často
podstatný rozdíl a to byl taky jeden z důležitých důvodů pro vytvoření Komise
pro mládež. Pokud si vše budeme dělat tak jak se nám zachce (nebo nám to někdo
"nezávislý" nařídí?) je činnost komise prakticky zbytečná. 7.Jsem si naprosto jistý, že podobné postupy (principielně) budou vést k rozbití
vztahů jak mezi dospělým doprovodem tak samotnými juniory a následně to bude mít
dopad i na kvalitu celé juniorské populace - k horšímu 8.Používat argument "na jezeře se to osvědčilo" nelze. Snad každý soudný člověk
uzná,že v tomto případě je to klasické míchání hrušek a jablek. Při jezerních
soutěží se všeobecně tento systém ukázal jako vhodný. Myslím, že by jsme "naše" děti měli předvším k přírodě jako takové, všeobecné
slušnosti a zdravé konkurenci a to rozhodně jinou cestou, než se v tento moment
ubíráme. Muškařský sportovní klub Bojkovice o.s. se s odvoláním na výše uvedené (rozuměj
do řešení uvedených osmi bodů jednáním Komise pro mládež) nebude zúčastňovat
juniorských závodů kde bude hodnocení probíhat způsobem "ukazování" s vyjímkou
jezerních závodů. Současně ovšem sděluji, že pokud Komise pro mládež na svém
zasedání tyto připomínky prodiskutuje ,shledá a rozhodne , že hodnocení
"ukazováním" je v tomto stavu v pořádku, MSK Bojkovice o.s. se tomuto rozhodnutí
zcela podřídí.
Víte jaký společný jmenovatel (mimo samotné umění ulovit rybu) měly tituly Mistrů světa u Luboše Rozy , Jindry Kalivody a Lukáše Starýchfojtů ( u titulu Martina Musila jsem nebyl) ? Ano, umění brození v těžkých terénech. Byl jsem u toho a jsem si naprosto jistý, že právě tato schopnost byla velmi důležitým faktorem pro zisk titulů (pokud by to někoho zajímalo, můžu mu ještě dnes právě ty "brodící" sektory všech jmenovaných popsat). A nyní se pokoušíme právě tuto schopnost eliminovat ve prospěch slabších rybářů? Horší muškař na dobrém místě v tomto případě totiž téměř nedá šanci tomu dobrému, který loví na místě průměrném. Ale pokud musejí oba brodit..? Milan Čubík , předseda Muškařského sportovního klubu Bojkovice o.s.